Hi I'm new!

Glenn said I'm the designated duffer \:\)